Horácký fotbalový klub Třebíč

Pozvánka na valnou hromadu

Dne 9. září 2021 v 17:30 hodin proběhne v klubovně Horáckého fotbalového klubu Třebíč, z.s. valná hromada členů spolku.
Na valnou hromadu jsou pozváni jen ti členové, kteří mají uhrazeny členské příspěvky a tudíž mají hlas rozhodující.