Horácký fotbalový klub Třebíč

Pozvánka na valnou hromadu

Dne 17. ledna 2022  proběhne valná hromada členů spolku Horáckého fotbalového klubu Třebíč, z.s. Níže naleznete pozvánku a program jednání.