Horácký fotbalový klub Třebíč

Sportovně vzdělávací centrum

„Víc než jen fotbal“

Zaměřeno na všestranný rozvoj pohybových aktivit a dovedností pro děti od 4 let. Včetně vzdělávacího programu odpovídajícímu věku dětí.

Utváření kladného vztahu ke sportu

Díky sportu dochází k utváření osobnosti mladého sportovce, zároveň je to jeden z nástrojů prevence před nežádoucími vlivy

Zapojení rodičů do volnočasových aktivit jako příklad

Upevňování vazeb mezi rodiči a dětmi, dobrovolné zapojení rodičů, podporujeme společné trávení volného času s dětmi

Sportování jako oblíbený a nejzdravější způsob trávení volného času

Klademe důraz na důležitost sportu a tělesných aktivit pro zdravý vývoj dětí

Návaznost na plnění předškolních a školních povinností

Sport a vzdělání jde ruku v ruce, na jednom místě si děti mohou zasportovat a zároveň splnit svoje školní povinnosti pod dohledem zkušených učitelů