Horácký fotbalový klub Třebíč

Výzva ke splnění povinností dle stanov HFK Třebíč

Vážení, níže naleznete výzvu ke splnění povinností vyplývajících ze stanov Horáckého fotbalového klubu Třebíč, z.s., učiněnou s ohledem na svolanou valnou hromadu spolku, která se bude konat 17. 1. 2022. Prosím věnujte této výzvě pozornost.