V pondělí 23.2.2015 provedla komise FAČR pro stadiony a hrací plochy reatestační řízení fotbalového hřiště s umělým trávníkem třetí generace v Třebíči. Současný stav hřiště byl shledán odbornou komisí bez jakýchkoliv závad. Dále konstatovala dobrou rovinatost hřiště a velmi dobrý stav vlastního umělého trávníku! Na základě těchto skutečností bylo atestační osvědčení prodlouženo na další 3 roky do 28.1.2018!