LG6Z4767

Aktualizace týdenního rozpisu tréninků a přípravných utkání na fotbalovém hřišti s umělým trávníkem naleznete na našich webových stránkách www.hfktrebic.cz v sekci „umělá tráva“.

Zrušení přípravného utkání nebo jakékoliv změny týkajících se přípravných utkání na fotbalovém hřišti s umělým trávníkem ihned oznamte na e-mail: germanp@email.cz nebo na tel.: 606 072 584. V případě zrušení přípravného utkání v týdnu před jeho konáním vlastník a provozovatel hřiště HFK Třebíč bude požadovat úhradu pronájmu v plné výši jako náhradu za blokaci nevyužitého termínu!

Vlastník a provozovatel hřiště HFK Třebíč upozorňuje fotbalové kluby na důsledné dodržování Provozního řádu fotbalového hřiště s umělým trávníkem III. generace včetně jeho dodatku. V případě nedodržení výše uvedeného Provozního řádu bude utkání okamžitě zrušeno (týká se i tréninků) a ukončena další spolupráce s klubem, který tento Provozní řád porušil! Provozní řád fotbalového hřiště s umělým trávníkem III. generace včetně jeho dodatku je k dispozici na webových stránkách www.hfktrebic.cz v sekci „umělá tráva“ a dále je vyvěšen na fotbalovém hřišti s umělým trávníkem.

Zejména je zakázáno:

- vstup s kovovými a vyměnitelnými kolíky,
- plivání hlenů,
- kouření,
- žvýkání žvýkaček,
- konzumace jídla všeho druhu,
- vnášet jakékoliv nápoje ve skleněných lahvích nebo kelímcích,
- konzumovat alkoholické nápoje,
- manipulovat s ostrými předměty,
- vstup se psy či jiným zvířectvem.