Začít můžete ještě před dovršením 5 let. Cílem je přivést k pravidelnému sportování co nejvíce dětí.
- výchova k přátelství, vzájemné spolupráci, čestnosti, příslušnost k družstvu,
- udržování čistoty úboru pro trénink a utkání,
- „fair play“ soutěžení,
- zájem o fotbal, radost z prožitků ze hry,
- kladný vztah ke hře a k tréninku, pravidelná účast na trénincích a utkáních,
- podpora samostatnosti, aktivnost v tréninku a utkání,
- všestranná stimulace pohybových schopností, míčové hry,
- učit se skupinovému chování (pomáhat jiným, nechat si pomoci sám, respektovat druhého).