Začít můžete ještě před dovršením 5 let. Cílem je přivést k pravidelnému sportování co nejvíce dětí.
– výchova k přátelství, vzájemné spolupráci, čestnosti, příslušnost k družstvu,
– udržování čistoty úboru pro trénink a utkání,
– „fair play“ soutěžení,
– zájem o fotbal, radost z prožitků ze hry,
– kladný vztah ke hře a k tréninku, pravidelná účast na trénincích a utkáních,
– podpora samostatnosti, aktivnost v tréninku a utkání,
– všestranná stimulace pohybových schopností, míčové hry,
– učit se skupinovému chování (pomáhat jiným, nechat si pomoci sám, respektovat druhého).