Každý se může stát členem HFK Třebíč a členem FAČR již od 5 let po vyplnění Přihlášky za člena Fotbalové asociace České republiky a Přihlášky k registraci za HFK Třebíč.Podmínkou členství HFK Třebíč je i členství ve Fotbalové asociaci České republiky. Hráči může být vystaven registrační průkaz nejdříve v den, kdy dovrší 5 let. Start v soutěžích FAČR se umožňuje pouze hráči, který je registrován.